moto wearwell icon

 

Wzrost gospodarczy w przemyśle motoryzacyjnym doprowadził do wzrostu liczby pracowników, którzy doświadczyli kontuzji związanych z pracą. Większość pracowników przemysłowych ma prawo do odszkodowania.

 

moto wearwell

Automatyzacja produkcji poprzez wymagające środowisko pracy stwarza wiele zagrożeń dla pracowników przemysłowych. Biorąc pod uwagę dane amerykańskiego Biura Statystyki Pracy, to producenci samochodów i pojazdów silnikowych mają wyższe wskaźniki wypadków niż inne branże. W przemyśle motoryzacyjnym pracownicy codziennie mają styczność z niebezpiecznymi maszynami oraz wymagającymi fizycznie przeszkodami.

Do typowych urazów należą:

  • Powtarzające się kontuzje mięśniowo-ruchowe
  • Poślizgnięcia i upadki
  • Uderzenia przez elementy
  • Złapanie przez maszyny


Poważna kontuzja może zmusić pracownika do nieobecności w pracy przez kilka tygodni, a nawet miesięcy. Amputacja lub oparzenie trzeciego stopnia, może pozostawić trwałą niepełnosprawność, nie mówiąc już o długiej rehabilitacji fizycznej.

Rzeczywiste koszty

Fabryki przemysłu motoryzacyjnego odpowiadają za wdrożenie norm bezpieczeństwa dla swoich produktów. Ponadto muszą zapewnić miejsca pracy, które są bezpieczne i wolne od zagrożeń. Zdaniem National Safety Council, niektóre firmy przywiązują mniejszą uwagę bezpieczeństwu, aby zaoszczędzić pieniądze. Ale jeśli spojrzeć na koszt jednego wypadku na miejscu pracy, który może kosztować do 42 tys.$, to łatwo zauważyć, że szkoda kosztuje więcej niż jeśli by zainwestowali w bezpieczeństwo.

Poślizgnięcia i upadki stanowią 69% obrażeń związanych z pracą i są główną przyczyną absencji. Maty antypoślizgowe, oznakowania, obuwie mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby tego typu incydentów, co poprawia frekwencję, morale, a finalnie efektywność pracy. Kierownicy ds. Bezpieczeństwa oraz menedżerowie fabryk muszą dokładnie przyjrzeć się statystyce wypadków w swoich obiektach, aby zauważyć ich skutki w miejscu pracy.

Szacuje się, że branża motoryzacyjna zatrudnia prawie milion ludzi w Stanach Zjednoczonych, przeciętnie połowa z nich to pracownicy produkcji, zajmujący się spawaniem lub montażem. Jeśli weźmiemy pod uwagę średnią krajową absencji - 3% to spadek utraconej produktywności dla nieobecnego pracownika stojącego na linii jest olbrzymi.

Badania, wykazały że odpowiedni obszar pracy może zmniejszyć liczbę poślizgnięć, upadków i fizycznych dolegliwości, które są przyczyną długotrwałego stania. Inwestycja jest minimalna, gdy spojrzysz na to długoterminowo.

 

Artykuł dzięki uprzejmości Wearwell.Inc

Żródło: http://www.wearwell.com/blog/Walking_The_Line_In_Auto_Manufacturing/

 

Zobacz także:

4 cechy które łączą czołowych trenerów futbolu i kierowników przedsiębiorstw produkcyjnych

Kontuzje w miejscu pracy - w liczbach

5 porad przydatych przy wymianie mat i wykładzin

Jak skutecznie rozwiązać problem zmęczenia pracowników przemysłowych?

Korzyści wynikające z użytkowania mat ergonomicznych

Zielona inicjatywa

Wearwell niweluje grawitacje

5 sposobów okazania uwagi swoim pracownikom

 

 

 

logo rywal rhc x13

 

Rywal-RHC oficjalny dystrybutor produktów Wearwell.Inc w Polsce.